Про Федерацію

Українська спортивна федерація "Універсальний бій" (далі - Федерація) була заснована у 2000 році як всеукраїнська громадська організація.

Основною метою діяльності є задоволення та захист законних соціальних, творчих, спортивних та інших спільних інтересів її членів шляхом сприяння розвитку, популяризації та пропаганді універсального бою, укріпленню здоров'я і фізичного розвитку населення.

Відповідно до Статуту Української спортивної федерації "Універсальний бій" членство у Федерації є добровільним і може бути індивідуальним, колективним та почесним.

Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни, які досягли 14 років, визнають її Статут, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески, активно сприяють діяльності Федерації.

Колективними членами Федерації можуть бути колективи громадських, кооперативних та інших об'єднань, підприємств, закладів, організацій з різними формами власності, які визнають Статут, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і активно сприяють діяльності Федерації. Колективні члени будують свою діяльність з Федерацією на договірних засадах, реалізують свої права і обов'язки через  своїх представників.

Почесними членами Федерації можуть бути особи, що зробили істотний внесок у розвиток універсального бою.

Основою Федерації є її місцеві осередки, які створюються за територіальними ознаками, керуються у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, Положеннями про місцеві осередки та інше.

Вищим керівним органом Федерації є Загальні збори Федерації.

Загальне керівництво діяльністю Федерації на період між загальними зборами здійснює Президія Федерації. Члени Президії обираються Загальними зборами Федерації строком на п'ять років і можуть бути переобрані неодноразово. Кількісний склад Президії визначається Загальними зборами Федерації, але не можуть бути менше 3 (трьох) осіб.

Керує діяльністю Президії Президент Федерації.

Виконавчим органом Федерації є Дирекція, яка здійснює поточне керівництво діяльності Федерації. Керує Дирекцією Генеральний директор. Генерального директора Федерації обирає Президія Федерації по представленню Президента Федерації. Чисельний та персональний склад членів Дирекції затверджує Президія Федерації за поданням Генерального директора. Термін повноважень Генерального директора та членів Дирекції - п'ять років з правом перепризначення.

Контроль за фінансовою діяльністю Федерації здійснює Ревізійна комісія (ревізор), яка обирається Загальними зборами Федерації терміном на п'ять років. 

 

Українська спортивна федерація "Універсальний бій"

Адреса: вулиця Панаса Мирного, 16/13, кв. 3, м. Київ, Україна 

Телефон: + 38(068) 374-86-09

E-mail: uni_boy2017@gmail.com

© 2011, УСФ «Універсальний бій», Все права защищены
Development by iProject